Krka

Krka

Park Narodowy „Krka” znajduje się na terenie powiatu i obejmuje obszar 109 kilometrów kwadratowych najpiękniejszej rzeki Krka i dolną rzekę Čikola. Park Narodowy jest przestronny, w dużej mierze niezmienione region wyjątkowej wartości przyrodniczej i wieloaspektowy i zawiera jedną lub więcej zakonserwowane lub mało zmienionym ekosystemy. Jest on przeznaczony głównie do celów naukowych, kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, a ponieważ są goście i działalności turystycznej.
Rzeka Krka jest 72.5 km długości, 22 rzek w Chorwacji. Wznosi się u stóp góry Dinara, 3,5 km na północ od Knin. Z siedmiu wodospadów i całkowitym spadku 224 m, Krka jest zjawiskiem naturalnym.

Krka stał się parkiem narodowym w dniu 24 stycznia 1985 roku i jest siódmym parkiem narodowym w Chorwacji. Jest znana z licznych jezior i wodospadów. Hydro elektrownia wpustu poniżej wodospadu Skradinski Buk jest drugim najstarszym elektrowni wodnej na świecie i pierwszą w Europie. Zbudowana została w dniu 28 sierpnia 1895 roku, zaledwie trzy dni po pierwszej na świecie elektrowni wodnej w Niagara Falls.